Hallo, schoonheid.

Waar in de wereld ben je?

Hallo, schoonheid.

Waar in de wereld ben je?

DISCLAIMER & WAARSCHUWINGEN

DE SLIP® HERBRUIKBARE GEZICHTSBEDEKKING IS NOCH EEN MEDISCH HULPMIDDEL, NOCH EEN PERSOONLIJK BESCHERMINGSMIDDEL (PPE). HET MAG NIET WORDEN GEBRUIKT DOOR BEROEPSBEOEFENAREN IN DE GEZONDHEIDSZORG, IN EEN GEZONDHEIDSZORG-/KLINISCHE OMGEVING OF WANNEER HET GEBRUIK VAN EEN MEDISCH HULPMIDDEL OF EEN PERSOONLIJKE BESCHERMER VEREIST IS. DE HERBRUIKBARE GEZICHTSBEDEKKING SLIP® IS NIET ONTWORPEN OM ENIGE VORM VAN RISICO VOOR DE GEZONDHEID OF VEILIGHEID, ZIEKTE OF AANDOENING (OF ANDERSZINS) VAN EEN PERSOON TE VOORKOMEN OF ER BESCHERMING TEGEN TE BIEDEN. DE SLIP® HERBRUIKBARE GEZICHTSBEDEKKING VEROORZAAKT GEEN SCHADE AAN, NOCH BRENGT ZIJ EXTRA RISICO'S MET ZICH MEE VOOR GEBRUIKERS OVEREENKOMSTIG HET BEOOGDE GEBRUIK. WAARSCHUWINGEN: GEBRUIK DEZE GEZICHTSBEDEKKING NIET BIJ: JONGE KINDEREN JONGER DAN 2 JAAR; ELKE PERSOON DIE MOEITE HEEFT MET ADEMHALEN; EN ELKE PERSOON DIE BEWUSTELOOS, ONBEKWAAM OF ANDERSZINS NIET IN STAAT IS OM HET MASKER ZONDER HULP TE VERWIJDEREN.

Leeftijdscontrole

Door op enter te klikken, bevestigt u dat u oud genoeg bent om alcohol te consumeren.

Zoeken op

Shopping Cart

Your cart is currently empty.
Shop now
Nederlands