Om hygiënische redenen kan dit product niet worden teruggenomen of omgeruild. De gezichtsbedekking is geen medisch hulpmiddel of persoonlijk beschermingsmiddel en biedt geen bescherming tegen gezondheidsrisico's.

Voor meer informatie kunt u terecht op onze FAQ-pagina of een e-mail sturen naar hello@slip.com.