OVERZICHT

Deze website wordt beheerd door Slip Enterprises Pty Ltd. Doorheen de site verwijzen de termen "wij", "ons" en "onze" naar Slip Enterprises Pty Ltd. Slip Enterprises Pty Ltd biedt deze website, met inbegrip van alle informatie, hulpmiddelen en diensten die vanaf deze site beschikbaar zijn, aan u, de gebruiker, aan op voorwaarde dat u akkoord gaat met alle voorwaarden, bepalingen, beleidslijnen en kennisgevingen die hier vermeld worden.

Door onze site te bezoeken en/of iets van ons te kopen, gaat u onze "Dienst" binnen en stemt u ermee in gebonden te zijn door de volgende voorwaarden en bepalingen ("Servicevoorwaarden", "Voorwaarden"), met inbegrip van die bijkomende voorwaarden en beleidslijnen waarnaar hierin verwezen wordt en/of die beschikbaar zijn via hyperlink. Deze Servicevoorwaarden zijn van toepassing op alle gebruikers van de site, met inbegrip van maar niet beperkt tot gebruikers die browsers, verkopers, klanten, handelaren en/of bijdragers van inhoud zijn.

Lees deze Servicevoorwaarden zorgvuldig door voordat u onze website opent of gebruikt. Door toegang tot of gebruik van enig deel van de site, gaat u ermee akkoord gebonden te zijn aan deze Servicevoorwaarden. Indien u niet akkoord gaat met alle bepalingen en voorwaarden van deze overeenkomst, dan mag u geen toegang krijgen tot de website of gebruik maken van enige diensten. Indien deze Servicevoorwaarden als een aanbod worden beschouwd, is de aanvaarding uitdrukkelijk beperkt tot deze Servicevoorwaarden.

Alle nieuwe functies of hulpmiddelen die aan de huidige winkel worden toegevoegd, zijn ook onderworpen aan de Servicevoorwaarden. U kunt de meest recente versie van de Gebruiksvoorwaarden op elk gewenst moment bekijken op deze pagina. Wij behouden ons het recht voor om elk deel van deze Servicevoorwaarden bij te werken, te wijzigen of te vervangen door updates en/of wijzigingen op onze website te plaatsen. Het is uw verantwoordelijkheid om deze pagina regelmatig te controleren op wijzigingen. Uw voortgezet gebruik van of toegang tot de website na het plaatsen van wijzigingen betekent acceptatie van deze wijzigingen.

Onze winkel wordt gehost op Shopify Inc. Zij voorzien ons van het online e-commerce platform dat ons in staat stelt om onze producten en diensten aan u te verkopen.


SECTIE 1 - ONLINE WINKEL VOORWAARDEN


Door in te stemmen met deze Servicevoorwaarden, verklaart u dat u ten minste meerderjarig bent in uw staat of provincie van verblijf, of dat u meerderjarig bent in uw staat of provincie van verblijf en u ons toestemming hebt gegeven om een van uw minderjarige afhankelijke personen deze site te laten gebruiken.
U mag onze producten niet gebruiken voor illegale of ongeoorloofde doeleinden en u mag bij het gebruik van de Service geen wetten in uw rechtsgebied schenden (inclusief maar niet beperkt tot auteursrechtwetten).
U mag geen wormen of virussen of code van destructieve aard verzenden.
Een inbreuk op of schending van een van de Voorwaarden zal resulteren in een onmiddellijke beëindiging van uw Services.


SECTIE 2 - ALGEMENE VOORWAARDEN


Wij behouden ons het recht voor om te allen tijde om welke reden dan ook service aan wie dan ook te weigeren.
U begrijpt dat uw content (exclusief creditcardgegevens) onversleuteld kan worden overgedragen en (a) overdracht via verschillende netwerken met zich meebrengt; en (b) wijzigingen met zich meebrengt om te voldoen aan en zich aan te passen aan technische vereisten van verbindende netwerken of apparaten. Creditcardinformatie wordt altijd gecodeerd tijdens de overdracht over netwerken.
U stemt ermee in om geen enkel deel van de service, het gebruik van de service of de toegang tot de service of enig contact op de website via welke de service wordt verleend, te reproduceren, dupliceren, kopiëren, verkopen, doorverkopen of exploiteren zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van ons.
De kopjes die in deze overeenkomst worden gebruikt, zijn uitsluitend voor het gemak opgenomen en zullen deze voorwaarden niet beperken of anderszins beïnvloeden.


SECTIE 3 - JUISTHEID, VOLLEDIGHEID EN TIJDIGHEID VAN INFORMATIE


Wij zijn niet verantwoordelijk als informatie die op deze site beschikbaar wordt gesteld niet nauwkeurig, volledig of actueel is. Het materiaal op deze site is uitsluitend bedoeld voor algemene informatie en mag niet worden vertrouwd of gebruikt als enige basis voor het nemen van beslissingen zonder primaire, meer nauwkeurige, meer volledige of meer actuele informatiebronnen te raadplegen. Elk vertrouwen in het materiaal op deze site is voor uw eigen risico.
Deze site kan bepaalde historische informatie bevatten. Historische informatie is noodzakelijkerwijs niet actueel en wordt uitsluitend ter referentie aangeboden. Wij behouden ons het recht voor om de inhoud van deze site te allen tijde te wijzigen, maar wij zijn niet verplicht om de informatie op onze site bij te werken. U stemt ermee in dat het uw verantwoordelijkheid is om wijzigingen op onze site te controleren.


SECTIE 4 - WIJZIGINGEN VAN DE SERVICE EN PRIJZEN


De prijzen voor onze producten kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.
Wij behouden ons het recht voor om de Service (of een deel of de inhoud ervan) op elk moment zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen of stop te zetten.
Wij zijn niet aansprakelijk jegens u of een derde partij voor enige wijziging, prijswijziging, opschorting of stopzetting van de Service.


SECTIE 5 - PRODUCTEN OF DIENSTEN (INDIEN VAN TOEPASSING)


Bepaalde producten of diensten kunnen exclusief online beschikbaar zijn via de website. Deze producten of diensten kunnen in beperkte hoeveelheden beschikbaar zijn en kunnen alleen geretourneerd of geruild worden volgens ons Retourbeleid.
Wij hebben er alles aan gedaan om de kleuren en afbeeldingen van onze producten die in de winkel verschijnen zo nauwkeurig mogelijk weer te geven. We kunnen niet garanderen dat de weergave van kleuren op uw computermonitor accuraat zal zijn.
We behouden ons het recht voor, maar zijn niet verplicht, om de verkoop van onze producten of Diensten aan een persoon, geografische regio of rechtsgebied te beperken. We kunnen dit recht van geval tot geval uitoefenen. Wij behouden ons het recht voor om de hoeveelheden van de producten of diensten die wij aanbieden te beperken. Alle beschrijvingen van producten of prijzen van producten zijn onderhevig aan verandering op elk moment zonder voorafgaande kennisgeving, naar eigen goeddunken van ons. Wij behouden ons het recht voor om elk product op elk gewenst moment te beëindigen. Elk aanbod voor een product of dienst op deze site is ongeldig waar verboden.
Wij garanderen niet dat de kwaliteit van producten, diensten, informatie of ander materiaal dat u koopt of verkrijgt aan uw verwachtingen zal voldoen, of dat eventuele fouten in de Service zullen worden gecorrigeerd.


SECTIE 6 - NAUWKEURIGHEID VAN FACTURERING EN ACCOUNTINFORMATIE


Wij behouden ons het recht voor om elke bestelling die u bij ons plaatst te weigeren. Wij kunnen, naar eigen goeddunken, de aangekochte hoeveelheden per persoon, per huishouden of per bestelling beperken of annuleren. Deze beperkingen kunnen bestellingen omvatten die door of onder dezelfde klantenrekening, dezelfde creditcard, en/of bestellingen die hetzelfde facturerings- en/of verzendadres gebruiken. In het geval dat wij een bestelling wijzigen of annuleren, kunnen wij proberen u hiervan op de hoogte te stellen door contact op te nemen met het e-mailadres en/of het factuuradres/telefoonnummer dat u op het moment van de bestelling hebt opgegeven. Wij behouden ons het recht voor om bestellingen te beperken of te verbieden die, naar ons eigen oordeel, lijken te zijn geplaatst door dealers, wederverkopers of distributeurs.

U gaat ermee akkoord om actuele, volledige en nauwkeurige aankoop- en accountinformatie te verstrekken voor alle aankopen die u in onze winkel doet. U stemt ermee in uw account- en andere informatie, waaronder uw e-mailadres en creditcardnummers en vervaldatums, onmiddellijk bij te werken, zodat wij uw transacties kunnen voltooien en indien nodig contact met u kunnen opnemen.

Raadpleeg voor meer informatie ons Retourbeleid.


SECTIE 7 - OPTIONELE HULPMIDDELEN


Wij kunnen u toegang bieden tot tools van derden waarover wij geen controle of inbreng hebben.
U erkent en gaat ermee akkoord dat wij toegang tot dergelijke tools bieden "as is" en "as available" zonder enige garanties, verklaringen of voorwaarden van welke aard dan ook en zonder enige goedkeuring. Wij zijn op geen enkele wijze aansprakelijk voor uw gebruik van optionele tools van derden.
Elk gebruik door u van optionele tools die worden aangeboden via de site is geheel op eigen risico en discretie en u dient ervoor te zorgen dat u bekend bent met en akkoord gaat met de voorwaarden waaronder de tools worden aangeboden door de relevante derde partij aanbieder(s).
Wij kunnen in de toekomst ook nieuwe diensten en/of functies aanbieden via de website (inclusief, de release van nieuwe tools en middelen). Dergelijke nieuwe functies en/of diensten zullen ook onderworpen zijn aan deze Gebruiksvoorwaarden.


SECTIE 8 - LINKS VAN DERDEN


Bepaalde inhoud, producten en diensten die via onze Service beschikbaar zijn, kunnen materiaal van derden bevatten.
Links van derden op deze site kunnen u doorverwijzen naar websites van derden die niet aan ons gelieerd zijn. Wij zijn niet verantwoordelijk voor het onderzoeken of evalueren van de inhoud of nauwkeurigheid en wij geven geen garantie en zullen geen aansprakelijkheid of verantwoordelijkheid dragen voor materiaal of websites van derden, of voor enig ander materiaal, producten of diensten van derden.
Wij zijn niet aansprakelijk voor enige schade of schade in verband met de aankoop of het gebruik van goederen, diensten, middelen, inhoud, of enige andere transacties die in verband met websites van derden worden gedaan. Bekijk zorgvuldig het beleid en de praktijken van de derde partij en zorg ervoor dat u deze begrijpt voordat u een transactie aangaat. Klachten, claims, zorgen of vragen over producten van derden moeten worden gericht aan de derde partij.


SECTIE 9 - OPMERKINGEN VAN GEBRUIKERS, FEEDBACK EN ANDERE INZENDINGEN


Als u op ons verzoek bepaalde specifieke inzendingen stuurt (bijvoorbeeld inzendingen voor een wedstrijd) of zonder verzoek van ons creatieve ideeën, suggesties, voorstellen, plannen of ander materiaal stuurt, hetzij online, per e-mail, per post of anderszins (gezamenlijk 'opmerkingen'), gaat u ermee akkoord dat wij op elk moment, zonder beperking, opmerkingen die u naar ons doorstuurt, kunnen bewerken, kopiëren, publiceren, distribueren, vertalen en anderszins gebruiken in elk medium. Wij zijn en zullen niet verplicht zijn (1) om opmerkingen vertrouwelijk te houden; (2) om compensatie te betalen voor opmerkingen; of (3) om te reageren op opmerkingen.
Wij kunnen, maar zijn niet verplicht om, inhoud te controleren, bewerken of verwijderen waarvan wij naar eigen goeddunken bepalen dat deze onwettig, beledigend, bedreigend, lasterlijk, pornografisch, obsceen of anderszins verwerpelijk is of inbreuk maakt op het intellectuele eigendom van een partij of deze Servicevoorwaarden.
U stemt ermee in dat uw opmerkingen geen inbreuk maken op de rechten van derden, met inbegrip van auteursrechten, handelsmerken, privacy, persoonlijkheidsrechten of andere persoonlijke of eigendomsrechten. U stemt er verder mee in dat uw opmerkingen geen lasterlijk of anderszins onwettig, beledigend of obsceen materiaal zullen bevatten, of computervirussen of andere malware zullen bevatten die op enigerlei wijze van invloed kunnen zijn op de werking van de Service of een daaraan gerelateerde website. U mag geen vals e-mailadres gebruiken, zich niet voordoen als iemand anders dan uzelf of ons of derden op andere wijze misleiden over de herkomst van uw commentaar. U bent zelf verantwoordelijk voor alle opmerkingen die u maakt en hun nauwkeurigheid. Wij nemen geen verantwoordelijkheid en zijn niet aansprakelijk voor opmerkingen die door u of een derde partij zijn geplaatst.


SECTIE 10 - PERSOONLIJKE INFORMATIE


Uw verstrekking van persoonlijke informatie via de winkel valt onder ons Privacybeleid. Bekijk ons Privacybeleid.


SECTIE 11 - FOUTEN, ONNAUWKEURIGHEDEN EN OMISSIES


Af en toe kan er informatie op onze site of in de Service staan die typografische fouten, onnauwkeurigheden of omissies bevat die betrekking kunnen hebben op productbeschrijvingen, prijzen, promoties, aanbiedingen, verzendkosten van producten, transittijden en beschikbaarheid. Wij behouden ons het recht voor om eventuele fouten, onnauwkeurigheden of omissies te corrigeren en informatie te wijzigen of bij te werken of bestellingen te annuleren indien informatie in de Dienst of op een verwante website op enig moment zonder voorafgaande kennisgeving (ook nadat u uw bestelling hebt ingediend) onnauwkeurig is.
Wij nemen geen verplichting op ons om informatie in de Dienst of op een verwante website bij te werken, te wijzigen of te verduidelijken, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, prijsinformatie, behalve indien vereist door de wet. Geen enkele gespecificeerde update- of vernieuwingsdatum die in de Dienst of op een verwante website wordt toegepast, moet worden opgevat als een aanwijzing dat alle informatie in de Dienst of op een verwante website gewijzigd of bijgewerkt is.

ARTIKEL 12 - INTELLECTUEEL EIGENDOM

Deze website is ons eigendom. De inhoud en het ontwerp van deze website (inclusief maar niet beperkt tot tekst, inhoud, software, video, muziek, geluid, grafische voorstellingen, foto's, illustraties, artwork, foto's, namen, logo's, handelsmerken en ander materiaal) is onderworpen aan het auteursrecht, dat wij behouden en bezitten of een licentie hebben om te gebruiken. U mag geen enkel deel van deze website kopiëren, aanpassen, opslaan, doorsturen, afdrukken, weergeven, uitvoeren, publiceren of er afgeleide werken van maken of informatie, producten of diensten op deze website commercialiseren zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming.

"slip", "slipsilk" en "slip anti aging. anti sleep crease. anti bed head" zijn geregistreerde handelsmerken in een aantal jurisdicties, inclusief maar niet beperkt tot de Verenigde Staten van Amerika, Australië, het Verenigd Koninkrijk en de Europese Unie. Deze merken, evenals alle handelsmerken, al dan niet figuratief, en alle andere merken, illustraties, afbeeldingen en logo's die op onze producten, accessoires of verpakkingen staan en/of gebruikt worden in verband met de verkoop en distributie van onze producten, al dan niet geregistreerd (gezamenlijk de "Slip Handelsmerken"), zijn en blijven onze exclusieve eigendom.

U mag de Slip Handelsmerken, handelsnamen of merken niet gebruiken zonder onze voorafgaande uitdrukkelijke schriftelijke toestemming en u erkent dat u geen eigendomsrechten hebt in en op een van deze namen, merken of merken. U stemt ermee in om ons onmiddellijk schriftelijk op de hoogte te brengen wanneer u zich bewust wordt van ongeoorloofde toegang tot of gebruik van de website (met inbegrip van de inhoud en het ontwerp) door een partij of van een claim dat de website of een van de inhoud op de website inbreuk maakt op het auteursrecht, het handelsmerk of andere contractuele, wettelijke of gewoonterechtelijke rechten van een partij.


SECTIE 13 - VERBODEN GEBRUIK


Naast andere verbodsbepalingen zoals uiteengezet in de Servicevoorwaarden, is het u verboden de site of de inhoud ervan te gebruiken (a) voor onwettige doeleinden; (b) om anderen aan te zetten tot het verrichten van of deelnemen aan onwettige handelingen; (c) om internationale, federale, provinciale of staatsvoorschriften, regels, wetten of plaatselijke verordeningen te overtreden; (d) om inbreuk te maken op of inbreuk te maken op onze intellectuele eigendomsrechten of de intellectuele eigendomsrechten van anderen; (e) te pesten, misbruiken, beledigen, schaden, belasteren, kleineren, intimideren of discrimineren op basis van geslacht, seksuele geaardheid, religie, etniciteit, ras, leeftijd, nationale afkomst of handicap; (f) valse of misleidende informatie te verstrekken; (g) virussen of enig ander type kwaadaardige code te uploaden of te verzenden die op enige wijze de functionaliteit of werking van de Dienst of van enige verwante website, andere websites of het Internet aantast of kan aantasten; (h) persoonlijke informatie van anderen te verzamelen of te traceren; (i) voor spam, phishing, pharm, pretext, spider, crawl of scrape; (j) voor obscene of immorele doeleinden; of (k) om de veiligheidsvoorzieningen van de Service of een verwante website, andere websites of het Internet te verstoren of te omzeilen. Wij behouden ons het recht voor om uw gebruik van de Dienst of een verwante website te beëindigen wegens het schenden van één van de verboden gebruiken.


SECTIE 14 - AFWIJZING VAN GARANTIES; BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID


Wij garanderen, vertegenwoordigen of waarborgen niet dat uw gebruik van onze service ononderbroken, tijdig, veilig of foutloos zal zijn.
Wij garanderen niet dat de resultaten die kunnen worden verkregen uit het gebruik van de service nauwkeurig of betrouwbaar zullen zijn.
U gaat ermee akkoord dat wij van tijd tot tijd de service voor onbepaalde tijd kunnen verwijderen of de service op elk gewenst moment kunnen annuleren, zonder kennisgeving aan u.
U gaat er uitdrukkelijk mee akkoord dat uw gebruik van, of het onvermogen tot gebruik van, de service op uw eigen risico is. De dienst en alle producten en diensten die via de dienst aan u worden geleverd, worden (tenzij uitdrukkelijk door ons vermeld) geleverd "zoals ze zijn" en "zoals ze beschikbaar zijn" voor uw gebruik, zonder enige vertegenwoordiging, garanties of voorwaarden van welke aard dan ook, hetzij uitdrukkelijk of impliciet, met inbegrip van alle impliciete garanties of voorwaarden van verkoopbaarheid, verhandelbare kwaliteit, geschiktheid voor een bepaald doel, duurzaamheid, titel en niet-inbreuk.
In geen geval zal Slip, onze directeuren, functionarissen, werknemers, filialen, agenten, aannemers, stagiaires, leveranciers, dienstverleners of licentiegevers aansprakelijk zijn voor enige verwonding, verlies, claim, of enige directe, indirecte, incidentele, punitieve, speciale, of gevolgschade van welke aard dan ook, met inbegrip van, maar niet beperkt tot winstderving, inkomstenderving, verlies van besparingen, verlies van gegevens, vervangingskosten, of enige soortgelijke schade, ongeacht of deze is gebaseerd op een contract, onrechtmatige daad (inclusief nalatigheid), strikte aansprakelijkheid of anderszins, voortvloeiend uit uw gebruik van de service of producten die via de service zijn verkregen, of voor enige andere claim die op enigerlei wijze verband houdt met uw gebruik van de service of enig product, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, eventuele fouten of weglatingen in de inhoud, of enig verlies of schade van welke aard dan ook die het gevolg is van het gebruik van de service of enige inhoud (of product) die via de service is gepost, verzonden of anderszins beschikbaar is gesteld, zelfs indien u op de hoogte was gesteld van de mogelijkheid daarvan. Omdat sommige staten of jurisdicties de uitsluiting of beperking van aansprakelijkheid voor gevolgschade of incidentele schade niet toestaan, zal in dergelijke staten of jurisdicties onze aansprakelijkheid beperkt zijn tot de maximale door de wet toegestane omvang.


SECTIE 15 - VRIJWARING


U gaat ermee akkoord slip en onze moedermaatschappij, dochterondernemingen, filialen, partners, functionarissen, directeuren, agenten, aannemers, licentiegevers, dienstverleners, onderaannemers, leveranciers, stagiaires en werknemers te vrijwaren, te verdedigen en schadeloos te stellen tegen elke claim of eis, inclusief redelijke advocaatkosten, die door een derde partij wordt ingediend als gevolg van of voortvloeiend uit uw schending van deze Servicevoorwaarden of de documenten waarnaar hierin wordt verwezen, of uw schending van enige wet of de rechten van een derde partij.


SECTIE 16 - SCHEIDBAARHEID


In het geval dat een bepaling van deze Servicevoorwaarden onwettig, nietig of niet-afdwingbaar wordt verklaard, zal een dergelijke bepaling niettemin uitvoerbaar zijn voor zover toegestaan door de toepasselijke wetgeving, en het niet-afdwingbare gedeelte zal worden geacht te zijn afgescheiden van deze Servicevoorwaarden, waarbij een dergelijke bepaling geen invloed zal hebben op de geldigheid en afdwingbaarheid van de overige bepalingen.


SECTIE 17 - BEËINDIGING


De verplichtingen en aansprakelijkheden van de partijen die vóór de beëindigingsdatum zijn ontstaan, blijven voor alle doeleinden na de beëindiging van deze overeenkomst bestaan.
Deze Servicevoorwaarden zijn van kracht tenzij en totdat ze door u of ons worden beëindigd. U kunt deze Servicevoorwaarden te allen tijde beëindigen door ons op de hoogte te stellen dat u niet langer gebruik wenst te maken van onze Diensten, of wanneer u onze site niet langer gebruikt.
Indien u naar ons eigen oordeel niet voldoet aan enige voorwaarde of bepaling van deze Servicevoorwaarden, of indien wij vermoeden dat u deze niet hebt nageleefd, kunnen wij deze overeenkomst eveneens te allen tijde zonder kennisgeving beëindigen en blijft u aansprakelijk voor alle bedragen die tot en met de datum van beëindiging verschuldigd zijn; en/of kan u dienovereenkomstig de toegang tot onze Diensten (of een deel daarvan) worden ontzegd.


SECTIE 18 - GEHELE OVEREENKOMST


Indien wij enig recht of enige bepaling van deze Servicevoorwaarden niet uitoefenen of afdwingen, betekent dit niet dat wij afstand doen van dat recht of die bepaling.
Deze Servicevoorwaarden en alle beleidsregels of bedrijfsregels die door ons op deze site of met betrekking tot de Service zijn geplaatst, vormen de volledige overeenkomst en afspraak tussen u en ons en zijn van toepassing op uw gebruik van de Service, en vervangen alle eerdere of gelijktijdige overeenkomsten, mededelingen en voorstellen, hetzij mondeling, hetzij schriftelijk, tussen u en ons (met inbegrip van, maar niet beperkt tot eerdere versies van de Servicevoorwaarden).
Eventuele dubbelzinnigheden in de interpretatie van deze Servicevoorwaarden zullen niet worden geïnterpreteerd in het nadeel van de opstellende partij.


SECTIE 19 - TOEPASSELIJK RECHT


Deze Servicevoorwaarden en alle afzonderlijke overeenkomsten waarbij wij u Diensten verlenen, worden beheerst door en geïnterpreteerd in overeenstemming met de wetten van Queensland, Australië.


SECTIE 20 - WIJZIGINGEN VAN DE SERVICEVOORWAARDEN


U kunt de meest recente versie van de Servicevoorwaarden op elk gewenst moment bekijken op deze pagina.
Wij behouden ons het recht voor om, naar eigen goeddunken, elk deel van deze Servicevoorwaarden bij te werken, te wijzigen of te vervangen door updates en wijzigingen op onze website te plaatsen. Het is uw verantwoordelijkheid om onze website regelmatig te controleren op wijzigingen. Uw voortgezet gebruik van of toegang tot onze website of de Dienst na het bekendmaken van wijzigingen aan deze Servicevoorwaarden houdt aanvaarding in van die wijzigingen.


SECTIE 21 - CONTACTINFORMATIE


Vragen over de Servicevoorwaarden dienen naar ons te worden verzonden via hello@slip.com.